What’s in a name?

Naar aanleiding van het startschot van de blog spraken sommige vrienden en kennissen me deze week knipogend aan met, “schoon stadsmeisje”, “mooi stadsmeisje” en zelfs “proper stadsmeisje”. Telkens had ik het gevoel ze te willen corrigeren terwijl ze er eigenlijk inhoudelijk niet zo ver naast zaten. Toch koos ik niet zomaar voor de gegeven schrijfwijze en daarom hieronder een korte uiteenzetting van het denkproces dat eraan voorafging.

‘Schoon’ heeft in het Nederlands, in tegenstelling tot ‘clean’ in het Engels meerdere betekenissen die van toepassing zijn op de opzet van onze blog. Je kan ze terug vinden in ons manifest: schoonheid in alle betekenissen van het woord…

‘Schonestadsmeisje’ zonder lidwoord en aan elkaar geschreven = niet een specifiek stadsmeisje, maar een soort meisje zoals bijv. ‘plattelandsmeisje’…
Dit kan dus zowel slaan op:
1) meisje van de schone stad = mooie stad = propere stad etc, als op een
2) schoon meisje van de stad: schoonheid van binnenuit met zowel esthetische als innerlijke componenten

‘Meisje’ wordt in verklarende woordenboeken als ‘jeugdig, vrouwelijk persoon’ gedefinieerd. Ook het kinderlijke element ervan wordt in de meeste definities aangehaald. Ik hoop altijd jong van hart te mogen blijven en de kinderlijke eenvoud, hoop en verwondering nooit te verliezen.

Terwijl titel en inhoud van de blog in eerste instantie een bepaald publiek zullen aantrekken, moet het zich hiertoe niet beperken. Stiekem hoop ik dat de dubbelzinnige naam ook andere nieuwsgierigen zal aanspreken en dat de inbreng na verloop van tijd van diverse uithoeken mag komen. Iedereen die zich aangesproken voelt is welkom!

Dus, schonestadsjongens, jullie ook, uiteraard!

11780144_10207021156787864_1916686136_o

“…we willen onze naam naleven.”
-schonestadsmeisje


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s