MANIFEST

1) Wij geloven dat ons gedrag rechtstreeks impact heeft op het milieu en dat verandering begint bij onszelf.

2) Bijgevolg willen we als Gentse stadsmeisjes een schoon, bewust, eenvoudig en duurzaam leven leiden en onze naam naleven. Hierbij hanteren we de onderstaande definities:

Schoon: in alle betekenissen van het woord.
Mooi, puur, proper, smetteloos, esthetisch, rein, fris, helder, goed, clean, voortreffelijk, net, nobel, hygiënisch, onbezoedeld, vers, bekoorlijk, zuiver, zindelijk, louter, lofwaardig, fraai, verheven, loffelijk, beeldig, knap, magnifiek, prachtig, smaakvol, waardevol, aangenaam, degelijk, fatsoenlijk, behaaglijk, plezierig, onbezwaard, gunstig, aanzienlijk, bewonderenswaardig, …

Stadsmeisje: meisje van de stad.
De stad als plaats om duurzaam te leven met alle specifieke uitdagingen en voordelen vandien.

Bewust: met open ogen en open geest.
Weloverwogen en vastberaden maar niet absoluut. In dialoog gaan met elkaar om het grotere plaatje te blijven zien. De actualiteit volgen. Dingen blijven in vraag stellen en actief op zoek gaan naar kennis en informatie.

Eenvoudig: het overbodige en het gecompliceerde reduceren om meer ruimte en tijd te creëren voor het belangrijke en het essentiële.
Consuminderen. Tevreden zijn met genoeg. Back to basics (=niet gelijk aan back in time).

Duurzaam: als mens de wereld zo weinig mogelijk belasten.
Kwaliteit vs. kwantiteit. Respect voor mens en milieu. Eerlijk, bestendig, ecologisch, biologisch en bij voorkeur lokaal. Bewust consumeren. Vrij van verspilling, vervuiling en afvalproductie.

Leven: het is een geschenk, geniet ervan!
De bovenstaande principes zijn volgens ons onlosmakelijk met elkaar verbonden en van toepassing op alle gebieden van ons leven, zowel praktisch als sociaal.

3) Deze blog heeft als doel:
– onze ervaringen op en creatieve en persoonlijke manier te delen,
– uit deze ervaringen praktische tips aan te reiken aan wie geïnteresseerd is,
– een bundel te maken van links en specifieke locaties beschikbaar in onze stad,
– een platform te creëren van waaruit we de ‘big picture’ niet uit het oog verliezen en
– een forum te openen om in dialoog te treden met jullie als klankbord voor onze ideeën en opinies.


IMG_2526

– Knack Weekend, 18/05/2016