RECYCLEREN


WAAR KAN JE BELGIË MET JE (REST)AFVAL EN RECYCLAGEMATERIAAL TERECHT?

PicMonkey Collage

Hiervoor kan je terecht jij je lokale afvalintercomunale. Dit is een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat instaat voor het lokaal afvalbeheer van de betrokken gemeentelijke vennoten. Ze voeren verschillende taken uit waaronder:

 • Het voorkomen van afval en hergebruik stimuleren bij de bevolking.
 • Het organiseren van inzameling van afvalstoffen huis-aan-huis en via de containerparken.
 • Het verzekeren van de afzet van het ingezamelde afval en het vervoer ervan.
 • De verwerking van het afval.

Vind je eigen intercomunale op deze lijst: www.interafval.be/onze-leden

GENTSE AFVALINTERCOMUNALE >> IVAGO

Meer info over intercomunales vind je bij Interafval, het samenwerkingsverband van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), alle Vlaamse afvalintercommunales en andere lokale besturen die instaan voor lokaal afvalbeleid.

Interafval vertegenwoordigt hiermee rechtstreeks het democratisch verkozen overheidsniveau dat instaat voor het huishoudelijk afvalbeleid voor meer dan zes miljoen Vlamingen. Voor hen dragen de gemeenten en afvalintercommunales de wettelijke opdracht te zorgen voor het huishoudelijk afvalbeleid. Die lokale aanpak op maat en lokale sturing wordt internationaal erkend als één van de fundamenten van het succesvol Vlaams afvalbeleid.
(bron: https://www.interafval.be/)

Voor huishoudelijk verpakkingsafval:

Fost Plus (bron: www.fostplus.be): is als erkend organisme verantwoordelijk voor de inzameling en de sortering van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Zij zorgen ervoor dat de opgehaalde of ingezamelde huishoudelijke verpakkingen maximaal kunnen worden gerecycleerd.

Fost Plus beheert het systeem voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van de volgende verpakkingen:

 • Plastic flessen en flacons, zoals drankflessen, shampooflacons of huishoudelijke onderhoudsproducten.
 • Metalen verpakkingen, waaronder conservenblikken, drankblikjes, spuitbussen met voedingswaren en cosmetica
 • Drankkartonsvoor onder meer fruitsap, melk en soep.
 • Flessen, bokalen en flacons in doorzichtig glas, kleurloos of gekleurd.
 • Papier en karton, meer bepaald papieren zakken en kartonnen dozen, kranten, tijdschriften, folders, boeken, briefpapier en printpapier.

Meer informatie over recycleren en de terugnameplicht vindt u ook bij de volgende organisaties en overheidsinstellingen (Bron: www.belgium.be):

 • VAL-I-PAC(externe link)is het erkend organisme dat de taak van de ondernemer een stuk eenvoudiger maakt door ervoor te zorgen dat haar leden in regel zijn met de Belgische wetgeving op bedrijfsmatig verpakkingsafval.
 • Valorfrit vzw(externe link)is het organisme dat sinds 1 januari 2005 instaat voor het beheer en de inzameling van gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten.
 • BEBAT(externe link)zorgt voor de inzameling van batterijen.
 • Recupel vzw(externe link)is opgericht door de fabrikanten en invoerders van elektrische en elektronische apparaten en met de steun van de gewestelijke overheden. Haar opdracht bestaat erin de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) in België te organiseren.
 • OVAM(externe link)is de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Haar opdrachten zijn nauwkeurig omschreven en afgebakend en beslaan in hoofdzaak de problematiek van de afvalstoffen en de bodemsanering in Vlaanderen.
 • Leefmilieu Brussel(externe link), het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) is de administratie voor leefmilieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • OWD(externe link)(fr) is het ‘Office wallon des déchets’ dat deel uitmaakt van de ‘Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement’ van Wallonië.
 • IVC(externe link), de Interregionale Verpakkingscommissie
 • Febelauto(externe link)is de organisatie die de belangen coördineert van iedereen die betrokken is bij de verwerking van autowrakken.
 • Recytyre(externe link)is het Belgische beheersorganisme voor afvalbanden.
 • Valorlub(externe link)is het Belgische beheersorganisme voor afvalolie.
 • Recybat(externe link)is het Belgische beheersorganisme voor gebruikte loodaccu’s.
 • be(externe link)is de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (AVGI). Ze zorgt voor de ophaling van oude en vervallen geneesmiddelen via de apotheken.

 


RECYCLAGELABELS IN BELGIE

Op consumentenverpakkingen vind je tal van labels en pictogrammen die informatie geven over sorteren, composteren, hergebruiken of recycleren. StoreCheck Magazine goot de pictogrammen die voorkomen op producten die in België verkocht worden in een handig overzicht.

(Samenstelling: Frederika Hostens, met dank aan écoconso en OVAM, Bron: http://www.frederikahostens.be/files/article/1005_scm_labels_verpakkingen.pdf)

Schermafbeelding 2016-04-21 om 13.12.12

 

 

 

 

Schermafbeelding 2016-04-21 om 13.13.19


MEER INFO OVER RECYCLAGE

Recyclage- en andere ecolabels: http://www.labelinfo.be/

Kringloopcentra Vlaanderen: http://www.dekringwinkel.be/kw/over-ons_2.aspx


Je kan heel veel afval nog sorteren alvorens het bij brandbaar (=rest) te gooien.

Hier alvast een overzichtje:

-Zuivere folies = verpakkingsfolies (deze worden verwerkt tot plastic korrels, een secundaire grondstof voor de aanmaak van nieuwe folie.)

-Plastic bloempotjes en plantentray’s

-EPS ( piepschuim )

-Textiel

Verder -wellicht beter gekend- kan je met de volgende zaken ook terecht bij het recylage park

-Tuinafval en snoeihout
-Boomstronken
-Gemengd steenpuin
-Asbesthoudend afval
-Timmerhout en planken
-Papier en karton
-Glas (hol glas, vlak glas en vervuild glas zoals autoruiten)
-Metaal
-Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
-TL-lampen
-PMD
-EPS ( piepschuim )
-Auto-en fietsbanden
-KGA en frituurolie
-Treinbielzen

Schermafbeelding 2016-06-05 om 23.23.21